Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel niepełnozatrudniony w naszej szkole przedstawił dokumenty do naliczenia nagrody jubileuszowej:

1)

zeznania dwóch świadków o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 15 grudnia 1983 r. do 15 grudnia 1995 r.,

2)

zaświadczenie urzędu miasta o przejęciu gospodarstwa rolnego rodziców od 1995 r.,

3)

świadectwo pracy (etat) od 2 maja 1997 r. do 10 lipca 1997 r.,

4)

świadectwo pracy (etat) od 1 sierpnia 2002 r. do 31 sierpnia 2002 r.,

5)

świadectwo pracy (etat) od 1 września 2002 r. do 31 października 2002 r.,

6)

świadectwo pracy (6/18) od 1 listopada 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r.,

7)

od 1 września 2003 r. ciągłość zatrudnienia do dnia dzisiejszego w wymiarze ponad połowy etatu nauczyciela w kilku szkołach (na podstawie świadectw pracy).

Nauczyciel obecnie jest zatrudniony jednocześnie w dwóch szkołach. W naszej w wymiarze 15/18 oraz w drugiej w wymiarze poniżej połowy wymiaru czasu pracy. Nauczyciel przedłożył pismo, że nasza placówka jest jego głównym miejscem pracy. Druga szkoła wypłaciła mu w marcu nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy.

Czy nasza szkoła również powinna wypłacić nagrodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?