Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2013 r.

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od dnia 15 listopada 2012 r. do dnia 21 maja 2013 r. powinien mieć wypłacony w maju dodatek za wychowawstwo ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, czy w pełnej wysokości?

Poniżej podaję treść regulaminu wynagradzania dotyczącego dodatku za wychowawstwo:

1. Dodatki funkcyjne przyznawane są na czas pełnienia funkcji.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji. Jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek funkcyjny przysługuje w tym miesiącu.

3. Dodatek funkcyjny przestaje obowiązywać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie z funkcji lub wygasł okres pełnienia funkcji. Jeżeli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, jak również w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?