Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku za wychowawstwo klasy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kołowska Urszula
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2010 r.

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo na okres od 25 października 2010 r. do 26 listopada 2010 r., posiadający odpowiednie kwalifikacje, ma prawo do wypłaty za wymieniony okres dodatku mieszkaniowego i dodatku za wychowawstwo klasy?

W regulaminie określającym wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jest zapis, że przysługuje on od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoży wniosek o jego przyznanie, a jeżeli jest to pierwszy dzień miesiąca, od tego dnia. Natomiast regulamin wynagradzania nauczycieli, przyznaje prawo do dodatku z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie wychowawstwa, a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Czy wobec powyższego zapisu, dodatek mieszkaniowy i dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje za pełny miesiąc listopad, czy tylko za okres do 26 listopada?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access