Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieobecności innego nauczyciela może przejść na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. nabywa uprawnienia emerytalne - osiąga wiek emerytalny w lutym 2020 r. Czy istnieje niebezpieczeństwo dla pracodawcy odejścia pracownika na emeryturę, a tym samym wypłacenia odprawy? Czy pracodawca może nie zgodzić się na rozwiązanie stosunku pracy w powyższej sytuacji? Czy taki pracownik podlega ochronie przedemerytalnej przed wypowiedzeniem stosunku pracy w przypadku chęci rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX