Czy nauczyciel zatrudniany na czas określony powinien każdorazowo dostarczać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony na czas nieokreślony w szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina. Dodatkowo co roku zawiera drugą umowę o pracę na rok szkolny bez kwalifikacji, za zgodą organu mającego nadzór pedagogiczny, za którą to pracę ma płacone jak nauczyciel stażysta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN.

Czy za każdym razem powinien przed zawarciem dodatkowej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą, u którego jest zatrudniony na czas nieokreślony, dostarczyć zapytanie z KRK, czy wystarczy, że złoży oświadczenie o niekaralności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access