Czy nauczyciel zastępujący dyrektora szkoły może podpisywać świadectwa szkolne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole nie ma wicedyrektora. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, zastępuje go wyznaczony nauczyciel. Czy ten nauczyciel może podpisać świadectwa szkolne? Jaką pieczątkę powinien posiadać, aby je podpisać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX