Czy nauczyciel zachowuje prawo do dodatku funkcyjnego w związku z powrotem do pracy po urlopie zdrowotnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik szkoły, nauczyciel wychowawca, od 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Z racji wychowawstwa przyznany ma dodatek za wychowawstwo. W okresie przebywania na urlopie zdrowotnym nie otrzymywał dodatku, otrzymywała je osoba zastępująca pracownika.

Czy ma prawo do dodatku od 01.07.2022 r. w związku z zakończeniem urlopu zdrowotnego i powrotem do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX