Czy nauczyciel wezwany do sądu w sprawie klientów poradni winien mieć nieobecność usprawiedliwioną płatną czy niepłatną? - OpenLEX

Czy nauczyciel wezwany do sądu w sprawie klientów poradni winien mieć nieobecność usprawiedliwioną płatną czy niepłatną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 listopada 2012 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Nauczyciel poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadził terapię rodzinną Państwa X. Otrzymał wezwanie do sądu w sprawie o rozwód jako świadek. W naszej opinii - jako przedstawiciel placówki / w ramach świadczonej pracy.

Regulamin pracy placówki reguluje kwestię wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność w celu stawienia się na wezwanie, tj. pracodawca wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku celem uzyskania od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu.

Naszym zdaniem powyższy zapis jest adekwatny do przypadków, które dotyczą spraw prywatnych pracowników.

Czy nauczyciel wezwany do sądu w sprawie klientów poradni winien mieć nieobecność usprawiedliwioną płatną czy niepłatną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?