Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania podpisał porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy o zmniejszenie etatu (na dole porozumienia była zamieszczona informacja (* Kontynuowanie zatrudnienia na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze zajęć jest dopuszczalne tylko w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych). Czy nauczyciel w związku z podpisaniem porozumienia o zmniejszeniu etatu na rok szkolny, powinien mieć zmienioną umowę na podstawie mianowania na umowę na czas nieokreślony? Nadmienię, iż nauczyciel nie otrzymał propozycji zmniejszenia etatu, tylko podpisał porozumienie zmieniające. Jak prawnie powinna być rozwiązana ta sytuacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację