Czy nauczyciel szkoły podstawowej spełnia kryteria osoby pełniącej funkcje publiczną? - OpenLEX

Czy nauczyciel szkoły podstawowej spełnia kryteria osoby pełniącej funkcje publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ustawą z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) mam pytanie dotyczące potwierdzania udziału strażaków OSP w zdarzeniach.

Czy nauczyciel szkoły podstawowej jest osobą, która "pełniła funkcje publiczne w gminie lub byłem/am zatrudniony/a w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, w okresie potwierdzającym bezpośredni udział w/w osoby w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych"? Zapis w cudzysłowie to zapis z druku oświadczenia świadka.

Czy nauczyciel szkoły podstawowej jest taką osobą pełniącą ww. funkcje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX