Czy nauczyciel szkoły podstawowej oraz sołtys są osobami pełniącymi funkcje publiczną? - OpenLEX

Czy nauczyciel szkoły podstawowej oraz sołtys są osobami pełniącymi funkcje publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, a dokładniej art. 16 i art.50 cytowanej ustawy, proszę o wyjaśnienie:

Czy nauczyciel, który uczył bądź uczy w szkole podstawowej jest osobą pełniącą funkcję publiczną?

Czy sołtys jest osobą, która pełni funkcję publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX