Czy nauczyciel przeciwko, któremu toczy się postępowanie karne może kandydować na stanowisko wicedyrektora tej szkoły? - OpenLEX

Czy nauczyciel przeciwko, któremu toczy się postępowanie karne może kandydować na stanowisko wicedyrektora tej szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie mianowania, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne może kandydować na stanowisko wicedyrektora tej szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX