Czy nauczyciel przebywający w szpitalu, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego, powinien zwrócić otrzymane wynagrodzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2015 r.

PYTANIE

Nauczyciel od dnia 5 września do 5 listopada przebywał na urlopie uzupełniającym za rok 2014, który przerwał, dostarczając zwolnienie lekarskie od dnia 2 listopada do 4 listopada i zaświadczenie, że przebywa na oddziale w szpitalu. Na podstawie pisma ZUS jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, ponieważ wyczerpał okres maksymalnego pobierania zasiłku chorobowego (do 24 września przebywał na rocznym zasiłku rehabilitacyjnym). Pracownik został skierowany na ponowne badanie lekarskie - na dzień 26 listopada 2015 r. W międzyczasie pracownik złożył dokumenty o rentę do ZUS. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi prawdopodobnie nie wcześniej niż w grudniu.

Czy wypłacone wynagrodzenie dnia 2 listopada podlega zwrotowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX