Czy nauczyciel powinien zakończyć urlop dla poratowania zdrowia miesiąc przed nabyciem praw emerytalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dostarczył orzeczenie lekarskie o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia na okres 08.05.2024 r. - 07.05.2025 r. W związku z wejściem przepisów o wcześniejszych emeryturach od 01.09.2024 r. wymieniony nauczyciel nabędzie prawo do wcześniejszej emerytury (spełnia wszystkie wymogi). W takim przypadku czy dyrektor udziela nauczycielowi urlopu do końca miesiąca poprzedzającego nabycie uprawnień emerytalnych tj. do 31.08.2024 r. czy tak jak w orzeczeniu do 07.05.2024 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX