Czy nauczyciel powinien dokonać postępowania nostryfikacyjnego by następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych... - OpenLEX

Czy nauczyciel powinien dokonać postępowania nostryfikacyjnego by następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania danego zawodu w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel (obywatel Polski) ubiega się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Uczy języka obcego. Do wniosku załączył tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego i oświadczył, iż ukończył studia wyższe w kraju (USA), w którym językiem urzędowym jest dany język obcy. Z tłumaczenia wynika, iż w trakcie studiów zaliczył zajęcia z dydaktyki. Czy ww. nauczyciel powinien dokonać postępowania nostryfikacyjnego by następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania danego zawodu w Polsce? Jak ustalić czy taka osoba posiada przygotowanie pedagogiczne? Czy powinno to wynikać z zaświadczenia wydanego po postępowaniu nostryfikacyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX