Czy nauczyciel posiadający pełną dokumentację medyczną może przedstawić ją przy zatrudnianiu w innej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pracujący przez rok w innej szkoły, posiadający pełną dokumentację medyczną (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zaświadczenie od laryngologa, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenie o niekaralności - wydane w 2019 r.) może przy zatrudnianiu w innej szkole posługiwać się tą dokumentacją i czy ta dokumentacja jest obowiązująca i zgodna z prawem? Nadmieniam, że nauczyciel będzie pracował w tym samym charakterze.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access