Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel języka polskiego ukończył liceum ekonomiczne i uzyskał tytuł technik ekonomista o specjalności finanse i bankowość. Nauczyciel ukończył studia magisterskie na kierunku filologia polska. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończył kurs kwalifikacyjny i uzyskał kwalifikacje zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ponadto nauczyciel ukończył szereg kursów, szkoleń, warsztatów, m.in. warsztaty "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji humanistycznej i innych obszarach kształcenia", kurs "Przygotowywanie projektów w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych", kurs "Kierownik projektu funduszy europejskich", szkolenie "Ekspert ds. pisania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS", warsztaty "Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury", kurs "Menadżer kultury". Nauczyciel zatrudniony był w Miejskim Ośrodku Kultury na stanowisku dyrektora, prowadził lokalną gazetę ja również był organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez plenerowych, np. dożynki. Czy osoba taka może pełnić obowiązki nauczyciela przedsiębiorczości w szkole podstawowej i liceum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?