Czy nauczyciel początkujący zatrudniony na czas określony może rozpocząć przygotowanie do zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel początkujący, który jest zatrudniony w szkole feryjnej na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela (umowa o pracę na czas określony na zastępstwo) na okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.06.2023 r., mógł rozpocząć przygotowanie do zawodu? Nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Czy aby mógł rozpocząć przygotowanie do zawodu powinien mieć zawartą umowę o pracę na czas określony na 2 lata szkolne, czy na czas określony na okres zastępstwa za nieobecnego nauczyciela (do 30.06.2023 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX