Czy nauczyciel po długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie dla poratowania zdrowia, idąc bezpośrednio po tych nieobecnościach na urlop uzupełniający, musi mieć zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel po długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie dla poratowania zdrowia, idąc bezpośrednio po tych nieobecnościach na urlop uzupełniający, musi mieć zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX