Czy nauczyciel obywatel Ukrainy może przesłać dyrektorowi szkoły dyplom ukończenia studiów jako zdjęcie na aplikację mobilną? - OpenLEX

Czy nauczyciel obywatel Ukrainy może przesłać dyrektorowi szkoły dyplom ukończenia studiów jako zdjęcie na aplikację mobilną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel - obywatel Ukrainy przesłał zdjęcie dyplomu ukończenia studiów na aplikację WhatsApp. Jak uznać taki dyplom przy zatrudnieniu osoby na stanowisko nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX