Czy nauczyciel nieposiadający kwalifikacji może przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły jako osoba niebędąca nauczycielem? - OpenLEX

Czy nauczyciel nieposiadający kwalifikacji może przystąpić do konkursu na dyrektora szkoły jako osoba niebędąca nauczycielem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy do konkursu na dyrektora placówki oświatowej nie zgłosił się żaden kandydat organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora placówki osobie, która jest z zawodu nauczycielem, jednak nie ma kwalifikacji do pracy w tej placówce - jako osobie nie będącej nauczycielem z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.... Chcemy powierzyć stanowisko osobie z poza placówki, oczywiście po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z kuratorium. Czy to, że dotychczas wykonywała pracę jako nauczyciel dyskwalifikuje taką osobę jako kandydata do zatrudnienia z poziomu "niebędąca nauczycielem"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX