Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie?

Nauczyciel w roku szkolnym 2004/2005 zatrudniony był na 15/18 etatu, a od 1 września 2005 r. zatrudniony został na 9/18 etatu (zatrudnienie na czas nieokreślony przez cały czas).

1 września 2005 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa naliczona wg zatrudnienia i wynagrodzenia z dnia 31 sierpnia 2005 r. (korzystniej dla pracownika). Skorzystaliśmy z uchwały SN z 26 lutego 1990 r. III PZP 57/89 (OSNC 1990, nr 10-11, poz. 125) i uchwały z dnia 21 maja 1991 I PZP 16/91 (OSNC 1992, nr 1 poz. 10).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?