Czy nauczyciel nabywa prawo do ekwiwalentu urlopowego, jeśli umowa zakończy się przed rozpoczęciem ferii zimowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze na czas określony 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 24.11.2022 r. z terminem rozwiązania określonym na dzień 05.01.2023 r. (koniec pierwszego półrocza). Czy nauczyciel nabył prawo do ekwiwalentu urlopowego, jeśli umowa zakończy się przed rozpoczęciem ferii zimowych? Jest to kolejna umowa nauczyciela, poprzednia zakończyła się 24.06.2022 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX