Czy nauczyciel może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o obniżenie wymiaru zatrudnienia? - OpenLEX

Czy nauczyciel może złożyć wniosek do dyrektora szkoły o obniżenie wymiaru zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w gimnazjum w wymiarze 18 godzin i w szkole podstawowej w wymiarze 4 h, od 1 września 2015 r. jego zatrudnienie będzie wyglądało następująco: szkoła podstawowa 18 h, gimnazjum 4h. Jest to nauczyciel mianowany zatrudniony na czas nieokreślony w obu placówkach.

Czy to nauczyciel musi złożyć wniosek o obniżenie mu etatu do 4h?

Jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX