Czy nauczyciel może złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w dowolnym terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zgodnie z przepisami skorzystał z 9 miesięcznego stażu na nauczyciela mianowanego. Staż trwał od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r. Nauczyciel nie złożył sprawozdania, twierdził, że nie będzie składał wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Obecnie zmienił zdanie, chce przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, jakie są jego możliwości? Czy może obecnie dyrektorowi złożyć sprawozdanie (czy terminy z rozporządzenia są porządkowe, czy nieprzekraczalne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX