Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły feryjnej w 2018 r. wykorzystał 33 dni urlopu wypoczynkowego. Z dniem 01.01.2019 r. nabył prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych plus 2 dni za 2018 r., jednak jego kadencja trwała do 31.08.2019 r. Od 01.09.2019 . do 30.11.2019 r. objął stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. Od 01.12.2019 r. do nadal, pracuje jako nauczyciel, który obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy za okres pełnienia funkcji dyrektora szkoły, należało wykorzystać urlop wypoczynkowy do dnia 31.08.2019 r.? Czy w związku z powierzeniem stanowiska kierownika warsztatów szkolnych, przysługujący urlop może wykorzystać w późniejszym terminie? Czy za okres pełnienia funkcji kierowniczej przez 3 miesiące, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do zajmowanego stanowiska? Czy w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem nauczyciela, pracownik nadal zachowuje prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego? Jak liczyć przysługujący urlop? Jako dni robocze czy łącznie z sobotą i niedzielą jak w przypadku nauczycieli? Jaki jest ostateczny termin, do którego należy wykorzystać urlop?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?