Czy nauczyciel może wnioskować do rzecznika dyscyplinarnego o zmianę terminu złożenia przez nauczyciela wyjaśnień? - OpenLEX

Czy nauczyciel może wnioskować do rzecznika dyscyplinarnego o zmianę terminu złożenia przez nauczyciela wyjaśnień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Trwa postępowanie wyjaśniające wobec nauczyciela. Nauczyciel powołał (25 lipca) swojego pełnomocnika (obrońcę). Pełnomocnictwo zawiera możliwość udzielania przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa substytucyjnego. Rzecznik dyscyplinarny wyznaczył termin czynności w postępowaniu (przesłuchania świadków, analiza dokumentacji) oraz złożenia wyjaśnień przez nauczyciela na 28 lipca. W dniu 26 lipca został złożony przez pełnomocnika wniosek do Rzecznika o zmianę terminu złożenia wyjaśnień przez nauczyciela i przeprowadzenia czynności w postępowaniu z powodu tego, iż jako pełnomocnik nie może wówczas uczestniczyć w tychże czynnościach, że względu na inne zobowiązania zawodowe. Rzecznik przychylił się do wniosku o zmianę terminu złożenia przez nauczyciela wyjaśnień, ale oddalił wniosek pełnomocnika o zmianę terminu zaplanowanych czynności w ramach postępowania, argumentując, że nauczyciel może uczestniczyć w tychże czynnościach osobiście, zaś pełnomocnik może udzielić na ten czas substytucji. Pełnomocnik nauczyciela twierdzi jednak, że to pozbawia nauczyciela możliwości obrony i wnioskuje o ponowny termin przeprowadzenia tych samych czynności w postępowaniu. Czy rzecznik dyscyplinarny musi przychylić się do tego wniosku? Czy nauczyciel w opisanym przypadku ma do tego prawo, czy jednak postępowanie Rzecznika było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX