Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole podstawowej zaplanowano zorganizowanie wycieczki. Uczniowie chętni do wyjazdu zgłaszali się do wychowawcy klasy i wpłacali 50 złotych zaliczki. Na trzy tygodnie przed terminem wyjazdu wychowawca poinformował uczniów, że osoby, które do dnia wycieczki otrzymają 3 jedynki lub dostaną uwagi za złe zachowanie nie pojadą na wycieczkę. Wytłumaczenie tego pomysłu przez nauczyciela było takie, że ma to zmotywować uczniów do pracy i lepszego zachowania. Rodzicom uczniów nauczyciel dopowiedział, że jest ograniczona liczba miejsc i musiał kogoś wyeliminować z listy osób zapisanych na wycieczkę. Czy nauczyciel miał prawo wprowadzić takie kryteria naboru uczniów na wycieczkę szkolną, a tym samym karać uczniów za uzyskane oceny niedostateczne i negatywne uwagi dotyczące zachowania? Rodzaje kar ustalone w statucie szkoły nie przewidują takiej kary.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?