Czy nauczyciel może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy w opisanym przypadku nauczyciel może od 3.05.2021 r. ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne w związku z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa? 2. Czy można uznać okres zwolnienia lekarskiego od 03.05.2021 r. do 14.05.2021 r. jako usprawiedliwioną nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia? Stan faktyczny: Nauczyciel przebywa na długim zwolnieniu lekarskim i otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres 182 dni minie 2.05.2021 r. Ostatnie zwolnienie lekarskie obejmuje jednak nieprzerwanie okres do 14.05.2021 r. Nauczyciel nie spełnia wymagań formalnych do udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia (m.in. drugie miejsce pracy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. na 0,4 etatu) .

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX