Czy nauczyciel może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w czasie urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia lekarskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel stażysta, zatrudniony na umowę na czas określony do końca sierpnia 2021 r., aktualnie przebywa na zwolnieniu z powodu ciąża. Uzyskał dyplom przygotowania pedagogicznego w lutym 2021, staż zakończył.

Czy może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na awans na nauczyciela kontraktowego w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access