Czy nauczyciel może otrzymywać dwa dodatki za wychowawstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły utworzył odział łączony składający się z uczniów dwóch zawodów technicznych. W arkuszu organizacyjnym przydzielił wychowawstwo tego oddziału jednemu nauczycielowi w wymiarze 1 godziny na wspólny oddział. Czy nauczyciel w takim przypadku powinien otrzymać jeden dodatek funkcyjny za wychowawstwo czy dwa dodatki za każdy zawód oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX