Czy nauczyciel może odmówić obniżenia wymiaru godzin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku szkolnym 2010/11 w gimnazjum, nauczyciel mianowany ma obniżony wymiar godzin do 1/2 etatu z przyczyn organizacyjnych placówki na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. W przyszłym roku szkolnym jak wynika z arkusza organizacyjnego, zaistniała możliwość zatrudnienia tego nauczyciela w wymiarze 18 godzin dydaktycznych, nauczyciel odmawia przyjęcia takiej ilości godzin, chce pozostać przy wymiarze 9/18.

Co w takiej sytuacji ma zrobić dyrektor?

Czy nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX