Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony od 1999 r. w szkole. W ramach wynagrodzenia nauczyciel otrzymuje dodatek stażowy (3%) na podstawie przedstawionych świadectw pracy. W dniu 13 czerwca 2013 r., nauczyciel dostarcza dyrekcji szkoły dodatkowe dokumenty mające na celu doliczenie okresów do stażu pracy (min. pracę w gospodarstwie rolnym rodziców). W listopadzie do stażu pracy zaliczono pracę w gospodarstwie rolnym. Nauczyciel zwrócił się o wyrównanie dodatku stażowego oraz innym składników płacowych, których podstawą obliczenia jest dodatek stażowy - 3 lata wstecz. W odpowiedzi dyrektor szkoły poinformował, że naliczy dodatek od dnia dostarczenia dokumentów przez nauczyciela, czyli od 13 czerwca 2013 r. Dodatkowo poinformował, że odmawia wypłaty innych składników płacowych, których podstawą jest dodatek stażowy oraz wypłaty dodatku za 3 lata wstecz.

Czy pracodawca miał prawo odmówić dodatku stażowego za 3 lata wstecz? Czy pracodawca powinien wyrównać pozostałe składniki wynagrodzenia z uwzględnieniem wyższego dodatku stażowego (20%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?