Czy nauczyciel ma prawo wymagać przy wystawianiu oceny rocznej poprawy oceny cząstkowej z niezaliczonego sprawdzianu w pierwszym semestrze, jeżeli uczeń w pierwszym semestrze otrzymał ocenę pozytywną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel ma prawo wymagać przy wystawianiu oceny rocznej poprawy oceny cząstkowej z niezaliczonego sprawdzianu w pierwszym semestrze, jeżeli uczeń w pierwszym semestrze otrzymał ocenę pozytywną (dopuszczającą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX