Czy nauczyciel ma prawo do ubiegania się o odprawę emerytalną w szkole, jeżeli nie przyjął propozycji ograniczenia wymiaru... - OpenLEX

Czy nauczyciel ma prawo do ubiegania się o odprawę emerytalną w szkole, jeżeli nie przyjął propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z nauczycielem z dniem 31.08.2017 r. zostanie rozwiązana umowa w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN w związku z zmniejszającą liczbą oddziałów w szkole (w konsekwencji nieprzyjęcia propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia). Nauczyciel 14 września nabywa prawo do ubiegania się o świadczenie kompensacyjne. Czy nauczyciel ma prawo do ubiegania się do odprawy emerytalnej w naszej szkole? Nauczyciel od 1.09.2017 r. do 14.09.2017 r. nie podejmie nigdzie zatrudnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX