Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za trudne warunki pracy w sytuacji, gdy prowadzi zajęcia indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za trudne warunki pracy w sytuacji, gdy prowadzi zajęcia indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Zajęcia indywidualne zostały przyznane przez j.s.t. na podstawie IPET-u. Uczeń ma zorganizowane zajęcia z wybranych przedmiotów. Nauczyciele, prowadząc zajęcia przedmiotowe (j. polski, matematyka, historia, geografia) z ramowego plany nauczania, realizują podstawę programową.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access