Czy nauczyciel, który w 2008 roku nabył prawo do wcześniejszej emerytury może na nią przejść w 2022 roku zachowując prawo do... - OpenLEX

Czy nauczyciel, który w 2008 roku nabył prawo do wcześniejszej emerytury może na nią przejść w 2022 roku zachowując prawo do tzw. rekompensaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r.

PYTANIE

Czy nauczyciel, który 31 grudnia 2008 r. nabył prawo do wcześniejszej emerytury może na nią przejść w 2022 r. zachowując prawo do tzw. rekompensaty (praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 r). Nauczyciel zalicza się do grypy nauczycieli, którzy spełniają następujące warunki: a) do dnia 31.12.2008 r. osiągnęli określone w art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela okresy zatrudnienia – tj. 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (w charakterze nauczyciela), b) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, c) zatrudnieni są w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX