Czy nauczyciel, który uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego może być nadal zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch miejscach pracy. Głównym miejscem pracy nauczyciela jest niepubliczna szkoła (zatrudniony na pełnym etacie), a gimnazjum jako drugie miejsce pracy (zatrudnienie na niepełnym etacie) i od 2003 r. jest u nas zatrudniony na czas nieokreślony na podstawie art. 10 ust. 7 KN, aż do teraz na tej podstawie. Nauczyciel otrzymał awans zawodowy - nauczyciel mianowany w 2010 r. Do tej pory w gimnazjum, stosunek pracy był nawiązywany na podstawie art. 10 ust. 7 KN, czy w takiej sytuacji od 1.09.2018 r. powinien dostać od nas umowę na czas nieokreślony? Jeśli tak to jaką wpisać podstawę prawną nawiązania stosunku pracy? Zaznaczam, że w 2019 r. gimnazjum zostanie wygaszone w zw. z tym jak będzie miał zatrudnienie na czas nieokreślony to dostanie odprawę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access