Czy nauczyciel, który pracował w szczególnym charakterze przez okres 30 lat ma prawo ubiegać się o emeryturę z rekompensatą? - OpenLEX

Czy nauczyciel, który pracował w szczególnym charakterze przez okres 30 lat ma prawo ubiegać się o emeryturę z rekompensatą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zamierza w tym roku przejść na emeryturę. Pracował w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 roku, ponad 30 lat. Czy ma prawo ubiegać się o emeryturę z rekompensatą? Jak rozumieć zapis art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych: Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS? Co znaczy zapis: osoby ubiegające się o rekompensatę nie mogą mieć ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury? "Nabyła prawo" "Ustalone prawo" należy rozumieć jako pobieranie tej emerytury czy wystarczy tylko spełnienie warunku przepracowania 30 (25 w szkole specjalnej) lat w tym co najmniej 20 lat jako nauczyciel? Jeżeli należy to rozumieć jako tylko spełnienie odpowiedniego stażu pracy to nauczyciele, którzy przepracowali znacznie dłużej i nie korzystają z wcześniejszych emerytur są w gorszej sytuacji niż ci, którzy pracują krócej? Przesłanki do uzyskania prawa do rekompensaty określa ustawa o emeryturach pomostowych, w szczególności zgodnie z art. 21 przedmiotowej ustawy: Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący, co najmniej 15 lat. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX