Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego? - OpenLEX

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

Jak należy rozumieć § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania - dalej r.z.u.u.w., o jakie odrębne przepisy chodzi?

Jedna nauczycielka podjęła studia 1 października 2009 r., a druga 1 października 2011 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?