Czy nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie w związku z redukcją etatu może zwrócić się do dyrektora szkoły o rozwiązanie... - OpenLEX

Czy nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie w związku z redukcją etatu może zwrócić się do dyrektora szkoły o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który w związku z brakiem etatu otrzymuje wypowiedzenie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela ze skutkiem na dzień 31.08.2022 r. może zwrócić się do dyrektora o rozwiązanie umowy z dniem 29 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę czy otrzyma zarówno odprawę emerytalną jak i z art. 20 ustawy KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX