Czy nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie przez zmniejszenie liczby godzin przedmiotu, powinien otrzymać stosowną odprawę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na czas nieokreślony na 15/18 etatu. Pracuje w szkole przeszło 20 lat. w maju otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela. Wynika to ze zmniejszenia liczby godzin przedmiotu j. niemieckiego ogółem, zaleceń organu prowadzącego dotyczących tworzenia arkusza organizacyjnego. Czy takiemu nauczycielowi należy się odprawa? Jeżeli tak, to jak jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX