Czy nauczyciel, który nie złożył do dyrektora szkoły wniosku o kontynuowanie stażu powinien rozpocząć staż na stopień... - OpenLEX

Nowość Czy nauczyciel, który nie złożył do dyrektora szkoły wniosku o kontynuowanie stażu powinien rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego od nowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel kontraktowy odbył staż w wymiarze 2 lat (od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.) w szkole podstawowej i 31.08.2022 r. otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Tym samym zakończył stosunek pracy w szkole podstawowej. Od 01.09.2022 r. podjął pracę w szkole ponadpodstawowej ale nie złożył do dyrektora szkoły wniosku o kontynuowanie stażu i nie przedłożył planu rozwoju zawodowego na kolejne 9 miesięcy. Nauczyciel nie przebywał na zwolnieniu lekarskim ani na urlopach. Nie miał przerwy między jednym, a drugim stosunkiem pracy. W związku z powyższym, czy nauczyciel będzie musiał w przyszłym roku szkolnym od nowa rozpocząć staż, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX