Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kandydat do pracy na stanowisko nauczyciela w zerówce i klasach I-III posiada następujące kwalifikacje: licencjat na kierunku pedagogika, posiada przygotowanie pedagogiczne określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,  magister, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Czy taka osoba może pracować w szkole w zerówce oraz klasach I-III?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?