Czy nauczyciel, który nie stawił się w pracy w czasie przydzielonych doraźnych zastępstw, naruszył obowiązki pracownicze? - OpenLEX

Czy nauczyciel, który nie stawił się w pracy w czasie przydzielonych doraźnych zastępstw, naruszył obowiązki pracownicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Regulamin dziennika wprowadzony zarządzeniem dyrektora zawiera zapisy, że o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli nauczyciele zastępujący ich są informowani poprzez moduł dziennika elektronicznego. W przypadku nagłych zastępstw informacje o zastępstwach przekazuje się dodatkowo telefonicznie. Zgodnie z regulaminem nauczyciel ma obowiązek codziennie przed rozpoczęciem lekcji sprawdzić przydzielone zastępstwa na dany dzień i kolejne dni. Wszyscy zostali zapoznani z regulaminem. Nauczyciel, któremu w poniedziałek przydzielono w dzienniku zastępstwa na środę przed jego planowymi lekcjami nie przyszedł na te zastępstwa.

Czy można w tej sytuacji przyjąć, że naruszył obowiązki pracownicze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?