Czy nauczyciel, który nie stawił się na badania do wojewódzkiego ośrodka medycyny może przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel otrzymał w listopadzie 2022 r. orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września 2023 r. Pracodawca od ww. orzeczenia wniósł odwołanie. Po 4 miesiącach otrzymał pismo, że nauczyciel pomimo dwukrotnego wezwania nie stawił się na badania, a WOM nie dokona ponownego wezwania i nie wyda orzeczenia. 1. Czy w zaistniałej sytuacji pracodawca musi udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia? 2. Jakie kroki powinien podjąć jeszcze pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX