Czy nauczyciel, który nie powiadomił dyrektora szkoły o bójce uczniów na lekcji powinien zostać ukarany karą porządkową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel wychowania fizycznego (kontraktowy) za karę (bójka na lekcji) zalecił uczniom wykonywanie przewrotów na podłożu bez materacy w sali gimnastycznej, w wyniku czego uczeń doznał stłuczenia kręgosłupa. Rodzic zgłosił ten fakt dyrektorowi szkoły. Nauczyciel nie powiadomił o bójce dyrektora szkoły.

Jakie konsekwencję powinien ponieść nauczyciel?

Czy w zaistniałej sytuacji można wymierzyć nauczycielowi karę porządkową czy należy zastosować odpowiedzialność dyscyplinarną?

Czy może dojść do ugody pomiędzy rodzicami, a nauczycielem w obecności dyrektora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX