Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który z mocy prawa zgodnie z art. 9a ust. 5 oraz art. 9b ust. 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, z dniem 01.09.2018 r. nabył stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego musi składać ślubowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?