Czy nauczyciel, który ma prawa emerytalne może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą wypłatę odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który ma prawa emerytalne może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą wypłatę odprawy emerytalnej, tzn. czy może dostać odprawę emerytalną i nadal pracować bez przechodzenia na emeryturę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access