Czy nauczyciel, któremu wygasła umowa po stanie nieczynnym ma prawo do odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywał w stanie nieczynnym do 28.02.2023 r. i umowa uległa wygaśnięciu. Prawa emerytalne nauczyciel nabywa z dniem 24.03.2023 r. W związku z powyższym czy przysługuje nauczycielowi odprawa emerytalna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX